Aangifte overlijden levenloos geboren kind

Wanneer je als ouder geconfronteerd wordt met de geboorte van een levenloos kind, moet je  het overlijden aangeven vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen.  De ambtenaar burgerlijke stand van de plaats van overlijden maakt een akte van levenloos geboren kind op.
Je kan je kindje een naam en voornaam geven.

Bij een zwangerschapsduur van 140 dagen tot en met 179 dagen mag je het overlijden aangeven en kan er een akte van levenloos kind opgemaakt worden. Je kan je kindje een voornaam geven.

Opgelet! Overgangsbepaling tot 30 maart 2020

 • Ouders die in het verleden een akte levenloos kind hebben laten opmaken (zwangerschapsduur van minimum 180 dagen) kunnen vragen om alsnog voornamen en/of familienamen te vermelden. Dit moet gebeuren via een gemeenschappelijke verklaring of bij verklaring van de langstlevende ouder bij de ambtenaar van de burgerlijke stand die de oorspronkelijke akte levenloos kind heeft opgemaakt en door indiening van een medisch attest.
 • Ouders, die in het verleden niet de kans hadden om een akte levenloos kind te laten opmaken (zwangerschapsduur 140-179 dagen), kunnen vragen een akte op te maken en kunnen voornamen kiezen. Dit moet gebeuren via een gemeenschappelijke verklaring of bij verklaring van de langstlevende ouder bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de moeder bevallen is en door indiening van een medisch attest.

 

Een overlijden moet officieel vastgesteld worden. De dokter, die het overlijden heeft vastgesteld, maakt een attest van overlijden op met vermelding van de zwangerschapsduur.

Je kan als ouder jouw levenloos geboren kind begraven of cremeren ook als de zwangerschapsduur minder dan 180 dagen was. De begraving is dan mogelijk op de hartjesweide.

Uitzondering?
Wanneer jouw kindje leefde op het ogenblik van de geboorte, maar overleed vooraleer de geboorte aangegeven werd, zal je de geboorte moeten aangeven bij de burgerlijke stand. Daarna zal onze medewerker een akte van overlijden opmaken aan de hand van de documenten van de begrafenisondernemer.

Wie geeft het overlijden aan?
In de praktijk zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. Je kan het als ouder ook zelf doen.

Waar aangeven?

 • Dienst burgerlijke stand Sint-Truiden bij overlijden op grondgebied Sint-Truiden
 • Dienst burgerlijke stand andere gemeente bij overlijden op grondgebied andere gemeente

 

Wanneer?
Bij voorkeur zo snel mogelijk om alle formaliteiten in verband met het overlijden te regelen

Opgelet! Hou er rekening mee dat de dienst burgerlijke stand op maandag gesloten, maar geopend is op zaterdagvoormiddag.

Prijs?

 • Concessies: gratis
 • Begraving op hartjesweide: gratis
 • Gedenkteken op hartjesweide in de vorm van een sterretje, beertje of hartje + op verzoek graveren van naam + datum kindje: gratis
 • Document begravingsmogelijkheden en tarieven hieronder downloadbaar

 

Hoe aanvragen?
Door de begrafenisondernemer of de ouders aan het loket bij de dienst burgerlijke stand

Wat meebrengen bij aangifte?
Deze documenten moet je altijd meebrengen:

 • Overlijdensattest van geneesheer, die het overlijden heeft vastgesteld, met vermelding van de zwangerschapsduur
 • Identiteitsbewijs ouders
 • Trouwboekje
 • Bewijs van erkenning voor de geboorte (indien van toepassing). Als er geen erkenning voor de geboorte geregistreerd werd: een toestemming van de moeder dat vader/meemoeder in akte mag opgenomen worden
 • Verklaring naamskeuze

 

Bijkomend bij crematie

 • Aanvraag tot crematie
 • Attest beëdigd geneesheer

 

Bijkomend bij begraving, asverstrooiing of bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats

 • Verklaring ouders

 

Bijkomend bij begraving, bijzetting of asverstrooiing van stoffelijke resten in andere gemeente

 • Toelating tot begraving, bijzetting of asverstrooiing van ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente, waar de begraving of asverstrooiing zal plaatsvinden.

 

Bij overgangsregeling

 • Gemeenschappelijke verklaring van de ouders of verklaring van de langstlevende ouder
 • Medisch attest

 

Wat krijg je mee bij aangifte?