Aangifte overlijden

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand van de plaats van overlijden. Je doet deze aangifte zo snel mogelijk bij de dienst Burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is.

Een overlijden moet officieel vastgesteld worden. Als het overlijden thuis gebeurt, zal de huisarts of dokter met wachtdienst het overlijden vaststellen en een overlijdensattest opmaken. In het ziekenhuis zorgt de behandelende geneesheer ervoor.

De begraving kan plaatsvinden nadat de toelating tot begraving werd afgeleverd.

Wie geeft het overlijden aan?
Elke meerderjarige persoon, die de nodige gegevens kan verstrekken voor het opstellen van de akte van overlijden. In de praktijk zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten in opdracht van de familie van de overledene.

Waar aangeven?

 • Overlijden grondgebied Sint-Truiden: dienst Burgerlijke stand Sint-Truiden zowel voor overleden inwoners als voor personen, die niet in Sint-Truiden woonachtig waren
 • Overlijden grondgebied andere gemeente: dienst Burgerlijke stand andere gemeente, ook als je een inwoner van Sint-Truiden was

 

Wanneer?
Bij voorkeur zo snel mogelijk om de formaliteiten in verband met het overlijden te regelen

Opgelet! Hou er rekening mee dat de dienst Burgerlijke stand op maandag gesloten is, maar geopend is op zaterdagvoormiddag.

Prijs?

 • Aangifte van overlijden: gratis
 • Begraving: concessie te betalen, gratis voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Je kan hieronder het document begravingsmogelijkheden en tarieven begraafplaatsen downloaden

 

Hoe aanvragen?
Via de begrafenisondernemer aan het loket bij de dienst burgerlijke stand

Wat moet je doen?
Bij het overlijden van een persoon in jouw omgeving, verwittig je onmiddellijk een arts, bij voorkeur de huisarts, die het overlijden vaststelt. Als deze niet bereikbaar is, kan je de dienst 100 of 112 contacteren. Indien het om een gewelddadig of verdacht overlijden gaat, verwittig je de politie op het nummer 101. Je verzamelt samen met de nabestaanden en met de begrafenisondernemer onderstaande documenten. Als de overledene beslist had om zijn/haar lichaam aan de wetenschap te schenken of organen af te staan, zal de begrafenisondernemer het ziekenhuis hiervan zo vlug mogelijk verwittigen.

Onze medewerker bereidt de akte van overlijden voor en overhandigt de begrafenisondernemer een aantal documenten. Deze akte is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Wat meebrengen bij aangifte?
Deze documenten moet je altijd meebrengen:

 • Attest geneesheer met vaststelling overlijden op bepaalde dag en uur
 • Identiteitsbewijs overledene
 • Trouwboekje (indien overledene gehuwd was)
 • Trouwboekje ouders (indien overledene ongehuwd was en indien nog ter beschikking)
 • Eventueel rijbewijs, paspoort overledene
 • Eventueel laatste wilsbeschikking overledene
 • Aanvraag tot aankoop concessie bij begraving of bijzetting in nieuwe concessie op de begraafplaats

 

Bij crematie

 • Aanvraag tot crematie
 • Attest beëdigd geneesheer

 

Begraving, asverstrooiing of bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats

 • Wilsbeschikking van overledene
 • Of verklaring van alle nabestaanden in 1e graad

 

Begraving, bijzetting of asverstrooiing van stoffelijke resten in andere gemeente

 • Toelating tot begraving, bijzetting of asverstrooiing van ambtenaar van de Burgerlijke stand van de
  gemeente, waar de begraving of asverstrooiing zal plaatsvinden.

 

Verdacht of gewelddadig overlijden

 • Proces-verbaal politie
 • Toelating tot begraving of crematie procureur des Konings

 

Wat krijg je mee na aangifte?

 • Trouwboekje
 • 4 uittreksels akte van overlijden
 • Verklaring werkverlet
 • Verlof tot vervoer van het stoffelijk overschot
 • Verlof tot crematie
 • Toelating tot vervoer van het stoffelijk overschot van as bij crematie

 

Tip

Denk eraan volgende personen of instellingen op de hoogte te brengen van het overlijden:

 • bank
 • notaris
 • verzekeringsmaatschappij
 • ziekenfonds
 • pensioendienst
 • belastingen
 • huiseigenaar
 • watermaatschappij
 • leverancier gas en elektriciteit
 • telefoon- en internetprovider

 

Meer info?

Je vindt meer informatie over erven en schenken op deze website.