Aangifte huwelijk in het buitenland

Als Belg of niet-Belg woonachtig in Sint-Truiden, kan je ook huwen in het buitenland. Dat buitenlands huwelijk is enkel geldig in België als je het in ons land laat erkennen.

Hoe aanvragen?

Persoonlijk aan het loket van de dienst burgerlijke stand, als je in Sint-Truiden woont. Hiervoor moet je een afspraak maken.

Wat moet je doen?
Na het voltrekken van het huwelijk ga je naar de dienst Burgerlijke Stand, zodat de gegevens in het bevolkingsregister kunnen aangepast worden.

Indien je Belg bent, kan je ook vragen om van de buitenlandse huwelijksakte een Belgische akte te maken. Deze akte krijgt dezelfde waarde als de akte opgesteld in het buitenland. Je hoeft dan als nabestaande later geen afschriften meer op te vragen in het buitenland.

Opgelet! Vóór de vermelding van jouw huwelijk in het bevolkings- of vreemdelingenregister of het aanmaken van een Belgische akte, gaat de dienst burgerlijke stand eerst na of jouw buitenlands huwelijk kan erkend worden overeenkomstig de regels van het Internationaal Privaatrecht. Zo zal onze dienst bekijken of de rechten van beide betrokkenen niet geschonden werden, of er voldaan is aan de leeftijdsvoorwaarden, enzovoort.

Voorwaarden?
Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken is in België geldig als:

  • je voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen;
  • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn

Als je Belg bent, worden alle veranderingen in jouw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als je in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden.

Ben je geen Belg, dan gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan je de nationaliteit bezit.

Waar inschrijven?

  • In Sint-Truiden als onze stad jouw laatste woonplaats was
  • In Sint-Truiden als onze stad de eerste gemeente is waar je je na jouw terugkeer gevestigd hebt

Verblijf je echter in het buitenland en ben je niet ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, dan kan je aangifte doen bij de ambtenaar burgerlijke stand van

  • jouw laatste woonplaats in België
  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad
  • jouw geboorteplaats
  • bij de ambtenaar burgerlijke stand in Brussel bij gebrek aan bovenstaande mogelijkheden

Wat meebrengen bij aangifte?
Voor het melden van het buitenlands huwelijk in het bevolkingsregister: uittreksel buitenlandse huwelijksakte voor aanpassing van gegevens in het bevolkingsregister gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Voor het aanmaken van een Belgische akte van huwelijk van een Belg in de  Databank van de Akten van de burgerlijke stand in België: volledig eensluitend afschrift van buitenlandse huwelijksakte gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

En in beide gevallen:identiteitsbewijs van de echtgenoten

Hier vind je meer informatie over huwen in het buitenland.