Aangifte huwelijk in België

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee personen, voltrokken door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Als inwoner van Sint-Truiden trouw je in Sint-Truiden tenzij jouw partner woonachtig is in een andere gemeente. In dat laatste geval mag je ook trouwen in de andere gemeente.

Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden voor het eventuele religieuze huwelijk.

Ook personen van hetzelfde geslacht kunnen met elkaar trouwen.

Wanneer datum, uur en locatie huwelijk reserveren?
Ten vroegste 6 maanden voor de huwelijksdatum door één van beide partners
Opgelet! Indien de aanvraagdatum op een sluitingsdag, vraag je je huwelijksdatum aan op de eerstvolgende openingsdag van dienst Burgerzaken!

Op welke dagen huwen?

 • Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag: 10.00 uur tot 15.30 uur
 • Vrijdag: 13.00 uur tot 15.30 uur
 • Niet op zon- en feestdagen

 

Wanneer huwelijksaangifte doen?

 • Als je alle vereiste documenten kan voorleggen
 • Maximaal 3 maanden en minimaal 1 maand voor de huwelijksdatum

 

Wanneer huwen?
Ten vroegste 14 dagen na huwelijksaangifte

 • Voorbeeld: aangifte huwelijk 11 maart - ten vroegste trouwen op 26 maart

 

Locatie en prijs?

 • Trouwzaal: 75 euro
 • Kerk Guvelingen en kiosk stadpark: 100 euro
 • Academiezaal: 150 euro

 

+ trouwboekje: 20 euro

Hoe aanvragen?

 • Reservatie datum, uur en locatie huwelijk: Persoonlijk aan het loket bij dienst burgerlijke stand door één of beide huwelijkspartners
 • Aangifte huwelijk: persoonlijk aan het loket bij dienst burgerlijke stand van de gemeente, waar jullie zullen trouwen. Je mag ook volmacht aan jouw partner geven voor het aanvragen van de akte.
  Opgelet! Wanneer jouw partner in het buitenland verblijft, moet de volmacht in het buitenland opgesteld worden. Afhankelijk van het land moet je buitenlandse documenten laten legaliseren en naar het Nederlands laten vertalen door een beëdigd vertaler.

Wat moet je doen?
Je reserveert jouw huwelijksdatum, -uur en -locatie bij de dienst burgerlijke stand. Onze medewerker stelt jouw dossier samen.

Maximaal 3 maanden en minimaal 1 maand voor de huwelijksdatum kan je jouw huwelijk aangeven.

Op de geplande dag en uur voltrekt de ambtenaar burgerlijke stand jouw huwelijk op de door jouw gekozen huwelijkslocatie.

Je ontvangt uit de handen van de ambtenaar burgerlijke stand een kunstappel en een aantal cadeaubonnen van het recreatiezwembad Sint-Pieter, het cultuurcentrum de Bogaard en de Bib.

Wat meebrengen?

 • Reservatie datum, uur en locatie huwelijk: identiteitskaart
 • Aangifte huwelijk: identiteitsbewijs van de partners
 • Volmacht van de partner als de andere partner de aangifte alleen doet (in uitzonderlijke omstandigheden)
 • Bijkomend als je niet in België geboren bent: eensluidend verklaard afschrift akte van geboorte (maximaal 1 jaar oud)
 • Bijkomend als je niet in België bent ingeschreven: bewijs van nationaliteit, bewijs van inschrijving en bewijs van woonst (bewijs van inschrijving of bewijs actuele verblijfplaats of bewijs gewone verblijfplaats sedert meer dan 3 maanden)
 • Bijkomend als je na 18-jarige leeftijd in België kwam wonen en werd ingeschreven: bewijs van ongehuwde staat, uittreksel uit nationale wetgeving met vermelding van huwelijksvoorwaarden (indien je als niet-Belg wil huwen)

Opgelet! Buitenlandse documenten moeten gelegaliseerd zijn en vertaald worden naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Getuigen?

 • Geen tot maximaal 4 getuigen
 • Moeten 18 jaar oud zijn
 • Geldig identiteitsbewijs voorleggen op de dag van de huwelijksvoltrekking

 

Wat krijg je mee na huwelijksvoltrekking?

 • Trouwboekje
 • Kunstappel
 • Cadeaubonnen
 • Huwelijksoorkonde
BijlageGrootte
PDF icon Reglement huwelijkslocaties152.56 KB
PDF icon Reglement toekennen geschenken belangrijke levensmomenten353.23 KB