Aangifte huwelijk

Het burgerlijk huwelijk is een verbintenis tussen twee meerderjarige personen, voltrokken voor de ambtenaar van de Burgerlijke stand. Dit moet plaatsvinden voor het eventuele religieuze huwelijk. Ook personen van hetzelfde geslacht kunnen met elkaar trouwen.

Het aanduiden van getuigen is niet verplicht. Als het koppel hiervoor kiest, mogen er maximaal 4 meerderjarige personen als getuigen aangeduid worden.

Als inwoner van Sint-Truiden trouw je in Sint-Truiden tenzij jouw partner woonachtig is in een andere gemeente. In dat laatste geval mag je ook trouwen in de andere gemeente.

 

Verblijven jullie in het buitenland en heeft minstens één van de partners de Belgische nationaliteit, dan kunnen jullie aangifte doen in Sint-Truiden als

 • Sint-Truiden de laatste gemeente was waar één van jullie ingeschreven was;
 • er een bloedverwant tot en met de tweede graad ingeschreven is in Sint-Truiden;
 • Sint-Truiden de geboorteplaats is van één van jullie.

VOORWAARDEN OM TE HUWEN?

 • Je bent minstens 18 jaar
 • Je trouwt uit ‘vrije’ wil
 • Je mag niet tegelijk met iemand anders gehuwd zijn
 • Er mag geen nauwe verwantschap of bloedband tussen de partners zijn
 • Je huwt niet voor de ‘schijn’ uit economische, zakelijke of emotionele overwegingen

LOCATIE EN PRIJS?

 • Trouwzaal: 75 euro
 • Kerk Guvelingen, kiosk stadpark, abdijtoren en zwevende kapel Helsheaven: 100 euro
 • Academiezaal: 150 euro

+ trouwboekje: 20 euro

Opgelet! De tijdstippen van de huwelijken, die op dezelfde dag voltrokken worden, worden op elkaar afgestemd wat betreft het uur en de locatie. Hierbij is het eerst aangegeven huwelijk bepalend. Elk huwelijk duurt maximaal een half uur.

WELKE DAGEN?

 • Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag: 10.00 uur tot 15.30 uur
 • Vrijdag: 13.00 uur tot 15.30 uur
 • Niet op zondagen
 • Niet op wettelijke feestdagen: 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 25 december
 • Niet op gemeentelijke sluitingsdagen: 11 juli, 2 november, 15 november en 26 december
 • Niet op 24 en 31 december vanaf 12 uur

Hoe aanvragen?

Vastleggen huwelijksdatum

Ten vroegste 1 jaar voor de geplande huwelijksdatum kunnen beide of één van beide partners de huwelijksdatum en -uur reserveren bij de dienst Burgerlijke stand.

Je kan hiervoor een afspraak maken via de afsprakenmodule of telefonisch via het Contactcenter op 011 70 14 14.

Breng de identiteitskaarten mee naar je afspraak.

Aangifte huwelijk

Met een huwelijksaangifte verklaren jullie dat jullie wensen te huwen voor de ambtenaar van de Burgerlijke stand. De huwelijksvoltrekking kan enkel gegarandeerd worden nadat het huwelijksdossier is samengesteld, de akte van huwelijksaangifte ondertekend werd en er geen wettelijke bezwaren zijn tegen de huwelijksvoltrekking.

De huwelijksaangifte moet gebeuren door beide partners en kan ten vroegste 6 maanden voor de geplande huwelijksdatum en moet minstens 15 dagen voor de geplande datum gebeuren.
Je mag ook volmacht aan jouw partner geven (in uitzonderlijke omstandigheden).

In de praktijk raden we aan om de huwelijksaangifte minstens 1 maand voor de geplande huwelijksdatum te doen.

Je kan hiervoor een afspraak maken via de afsprakenmodule of telefonisch via het Contactcenter op 011 70 14 14.

Wat meebrengen?

 • Identiteitsbewijs partners; volmacht van de partner als de andere partner de aangifte alleen doet (in uitzonderlijke omstandigheden)
 • Gegevens getuigen indien van toepassing
 • Aantal te verwachten personen
 • Bijkomend als je niet in België geboren bent: eensluidend verklaard afschrift akte van geboorte
 • Bijkomend als je niet in België bent ingeschreven: bewijs van nationaliteit, bewijs van inschrijving en bewijs van woonst (bewijs van inschrijving of bewijs actuele verblijfplaats of bewijs gewone verblijfplaats sedert meer dan 3 maanden)
 • Bijkomend als je na 18-jarige leeftijd in België kwam wonen en werd ingeschreven: bewijs van ongehuwde staat en uittreksel uit nationale wetgeving (certificat de coutume) met vermelding van huwelijksvoorwaarden (indien je als niet-Belg wil huwen)

 Opgelet!

 • Jullie dienen zelf te zorgen voor het aanleveren van de benodigde buitenlandse documenten bij de dienst Burgerlijke stand. Deze documenten moeten recent zijn!
 • Buitenlandse documenten moeten gelegaliseerd zijn en vertaald worden naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Contactgegevens verantwoordelijke dienst:

Naam dienst: Burgerlijke stand

Tel.: 011-70 14 14

E-mail: info.burgerzaken@sint-truiden.be

BijlageGrootte
PDF icon Huishoudelijk reglement huwelijksplechtigheden227.23 KB