Aangifte buitenlandse echtscheiding

Een echtscheiding die in het buitenland is uitgesproken, moet je melden in België.

Procedure?
Je gaat naar de dienst Burgerlijke stand voor het melden van de buitenlandse echtscheiding.
Na aftoetsing van de verschillende elementen volgens de wettelijke voorwaarden kan er overgegaan worden tot de erkenning van de buitenlandse rechterlijke beslissing en tot de registratie ervan in het bevolkingsregister.

Als jouw huwelijksakte is opgemaakt in de Databank Akten Burgerlijke Stand (DABS), wordt ook de buitenlands echtscheiding in DABS opgemaakt. Dan kan je een akte van echtscheiding in België verkrijgen.

Prijs?
Gratis bij dienst Burgerlijke stand Sint-Truiden

Hoe aanvragen?
Je kan telefonisch een afspraak maken via het Contactcenter op 011 70 14 14.

Wat meebrengen bij aanvraag?

  • Identiteitsbewijs van aanvrager
  • Originele of voor eensluidend verklaarde buitenlandse beslissing (vonnis of arrest), gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.
  • Certificaat over de beslissingen in huwelijkszaken, overeenkomstig de verordening 2201/2003 van de raad van 27 november gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler  (niet voor beslissingen uitgesproken voor 1 maart 2001) (voor EU-landen uitgezonderd Denemarken)
  • Originele akte van echtscheiding waaruit blijkt dat het vonnis definitief is geworden (in kracht van gewijsde is gegaan) gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler  (voor niet EU-landen en Denemarken)
  • Buitenlandse huwelijksakte (gelegaliseerd + beëdigde vertaling naar het Nederlands). Dit is niet nodig als het huwelijk al geregistreerd staat in het rijksregister. 
  • Uittreksel wetgeving land: beslissing echtscheiding volgens rechten van het land (facultatief)
  • Afhankelijk van de inhoud van de beslissing kunnen we extra bewijsstukken opvragen.

 

Meer info?
Meer info vind hier: