Aangifte buitenlandse echtscheiding

Als je in het buitenland jouw huwelijk laat ontbinden, geldt jouw echtscheiding niet automatisch in België. De buitenlandse echtscheiding is enkel geldig in België als je de buitenlandse rechterlijke beslissing laat erkennen in ons land.

Procedure?
Je gaat naar de dienst Burgerlijke stand voor het melden van de buitenlandse echtscheiding.
Na aftoetsing van de verschillende elementen volgens de wettelijke voorwaarden kan er overgegaan worden tot de erkenning van de buitenlandse rechterlijke beslissing en tot de registratie ervan in het bevolkingsregister.

Prijs?
Gratis bij dienst burgerlijke stand Sint-Truiden

Hoe aanvragen?
Persoonlijk bij de dienst burgerlijke stand als je in Sint-Truiden woont

Wat meebrengen bij aanvraag?

  • Identiteitsbewijs van aanvrager
  • Originele of voor eensluidend verklaarde buitenlandse beslissing (vonnis of arrest), gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.
  • Certificaat over de beslissingen in huwelijkszaken, overeenkomstig de verordening 2201/2003 van de raad van 27 november gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler  (niet voor beslissingen uitgesproken voor 1 maart 2001) (voor EU-landen uitgezonderd Denemarken)
  • Originele akte van echtscheiding waaruit blijkt dat het vonnis definitief is geworden (in kracht van gewijsde is gegaan) gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler  (voor niet EU-landen en Denemarken)
  • Uittreksel wetgeving land: beslissing echtscheiding volgens rechten van het land (facultatief)

 

Meer info?
Meer info vind hier: