Aangepaste verkeersregeling nav Erkenning van de promoties op 7 februari

vrijdag 1 februari 2019

Op donderdag 7 februari vindt de 'Erkenning van de promoties' plaats op de Grote Markt. Als gevolg van dit evenement zijn er een aantal specifieke verkeersmaatregelen van kracht.

Verloop evenement
Militaire plechtigheid: donderdag 07/02/19 - van 19.00 uur tot ca 20.30 uur
Repetities:  woensdag 06/02/19:  -Om 14.30 uur (tot ca 15.30 uur)
                                                     -Om 19.00 uur (tot ca 20.00 uur)

Tijdens de repetities en de eigenlijke militaire plechtigheid komen de militairen samen op de parking veemarkt te Sint-Truiden. Vandaar gaat men marcherend via de Abdijstraat - Beekstraat en Zoutstraat naar de Grote Markt.

Op de Grote Markt houdt men een ceremonie, met toespraken, enz...

De leerlingen marcheren na de parade af via de Grote Markt -  Plankstraat - Stenaartberg – Abdijstraat naar de Veemarkt.

Verkeer en omleidingen
Grote Markt:

 • Vanaf woensdag 06/02/19 om 07.00 uur tot en met vrijdag 08/02/18 om 15.00 uur is de Grote Markt verkeers- en parkeervrij. Dit voor de opbouw + afbraak van de tribune, repetities en de militaire plechtigheid zelf.

Het verkeer in de Luikerstraat:

 • Parkeerverbod op volgende tijdstippen (gedeelte tussen de Minderbroedersstraat en Grote Markt): Woensdag 06/02/19: 1ste repetitie: tussen 13.30 - 16.00 uur, 2de repetitie: tussen 18.00 - 21.00 uur. Donderdag 07/02/19: Mil. plechtigh: tussen 17.00 - 21.00 uur
 • Het verkeer in de Luikerstraat wordt afgeleid via de Minderbroedersstraat op de volgende tijdstippen: woensdag 06/02/19: 1ste repetitie: tussen 14.00 - 16.00 uur; 2de repetitie: tussen 18.30 - 21.00 uur; donderdag 07/02/19: Mil. plechtigh.: tussen 17.30 - 21.00 uur
 • Tijdens de periode van opbouw kan het verkeer wegrijden via de Plankstraat.
 • Tijdens het event en de repetities wordt de Luikerstraat afgesloten ter hoogte van de Minderbroederstraat.

 

Het verkeer in de Diesterstraat:

 • Principe:   Vanaf woensdag 06/02/19 om 07.00 uur tot vrijdag 08/02/19 om 15.00 uur wordt het verkeer in de Diesterstaat afgeleid via de Abdijstraat.
 • Uitzondering: Op woensdag 06/02/19 (tijdens de repetities) en op donderdag 07/02/19 (militaire plechtigheid zelf) wordt het verkeer in de Diesterstraat afgeleid via de Breendonkstraat. Dit op de volgende tijdstippen: Woensdag 06/02/19: 1ste repetitie: Tussen 14.15 - 15.45 uur; 2de repetitie:  Tussen 18.45 - 21.00 uur; Donderdag 09/02/17:   Mil. plechtigh.:Tussen 18.15 - 21.00 uur

 

Het verkeer uit de Stapelstraat:

 • Verkeer uit de Stapelstraat wordt afgeleid via de Clockemstraat.

Het verkeer uit de Beekstraat:

 • Het verkeer in de Beekstraat dient ter hoogte van het kruispunt met de Zoutstraat linksaf te rijden. Dit op de volgende tijdstippen: Woensdag 06/02/19:1ste repetitie: tussen 14.15 - 15.45 uur; 2de repetitie: tussen 18.45 - 21.00 uur; Donderdag 07/02/19: Mil. plechtigh.:tussen 18.15 - 21.00 uur

 

Parkeerverbod
Grote Markt:

 • Vanaf woensdag 06/02/19 om 07.00 uur tot en met vrijdag 08/02/19 om 12.00 uur  is de Grote Markt parkeervrij (en verkeersvrij).
 • Dinsdag 05/02/2019 van 16.00 uur tot 24.00 uur, uitgezonderd vergunninghouders

Minderbroedersplein:

 • Donderdag 07/02/19 van 16.00 tot 24.00 uur, uitgezonderd vergunninghouders

Minderbroedersstraat - tussen Capucienessenstraat en Minderbroedersplein:

 • Donderdag 07/02/19 van 16.00 tot 24.00 uur, uitgezonderd vergunninghouders

Parking cultuurcentrum:

 • Donderdag 07/02/19 van 16.00 tot 24.00 uur, uitgezonderd vergunninghouders

Zoutstraat - tussen Grote Markt en Beekstraat:

 • Woensdag 06/02/18 van 12.00 tot 22.00 uur
 • Donderdag 07/02/19 van 16.00 tot 22.00 uur.

Parking veemarkt - ongeveer de helft van de parking:

 • Woensdag 06/02/19 van 12.00 tot 24.00 uur, uitgezonderd vergunninghouders
 • Donderdag 07/02/19 van 12.00 tot 24.00 uur, uitgezonderd vergunninghouders. Op donderdag 07/02/19 worden ook de overdekte hallen ingenomen.

Plankstraat:

 • Woensdag 06/02/18 van 12.00 tot 22.00 uur
 • Donderdag 07/02/19 van 16.00 tot 22.00 uur.

Meer info?

Erkenning Promoties Grote Markt Sint-Truiden