Belastingreglement op nachtwinkels en shops bij tankstations

Datum bekendmaking maandag 16 december 2019 Datum zitting maandag 9 december 2019 Gemeenteraad

De belasting op nachtwinkels en shops bij tankstations dient enerzijds voor een bijdrage in de kosten voor het bestrijden van de overlast met betrekking tot de handhaving van de openbare rust en de verkeersveiligheid en van de diensten die instaan voor de openbare reinheid en anderzijds om een doordacht lokaal beleid te voeren. Er wordt zowel een openingsbelasting als een jaarlijkse belasting geheven op de nachtwinkels en de shops bij tankstations.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel en de shops bij tankstations die open gehouden worden buiten de gewone sluitingsuren.

Prijs?

De openingsbelasting is een éénmalige belasting die vastgesteld is op 6000 euro en verschuldigd bij:

  • elke opening van een shop bij tankstation;
  • het verlenen van een nieuwe vestigingsvergunning van een nachtwinkel.

De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1500 euro per nachtwinkel en per shop bij een tankstation.

De openings- en jaarlijkse belasting worden geïnd als kohierbelasting.

Naar top