Belasting op de afgifte van administratieve stukken en de levering van administratieve diensten

Datum bekendmaking maandag 3 januari 2022 Datum zitting dinsdag 21 december 2021 Gemeenteraad

Vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 wordt ten behoeve van de gemeente een belasting gevestigd op het verstrekken door het gemeentebestuur van allerlei administratieve stukken. 

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het stuk op hun verzoek of ambtshalve wordt afgeleverd.

Te betalen bedrag?

De tarieven zijn opgesomd in het belastingreglement.

Naar top