5.000 beeldjes kunstinstallatie Koen Vanmechelen 14 en 15 december uitgedeeld in Museum de Mindere

woensdag 12 december 2018

‘ComingWorldRememberMe’, de West-Vlaamse kunstinstallatie van Truiens ereburger Koen Vanmechelen, liep vorige maand ten einde. Het project bestond uit 600.000 uniforme beeldjes, waarvan de productie verspreid over het hele land gebeurde. De 5.000 exemplaren die in Sint-Truiden tot stand kwamen - de allereerste uit de collectie – worden vrijdag 14 en zaterdag 15 december verdeeld onder de inwoners in Museum de Mindere.

De afgelopen vier jaar werd in het ganse land de Eerste Wereldoorlog herdacht. Een uitschieter was de land-artinstallatie ‘ComingWorldRememberMe’ van Koen Vanmechelen en vzw Kunst in opdracht van de provincie West-Vlaanderen. Het bijzondere project was te zien van april tot november dit jaar.

Deze installatie bestond uit maar liefst 600.000 identieke beeldjes, één voor elke gesneuvelde soldaat. Ze strekte zich uit over het niemandsland en The Bluff in het provinciedomein De Palingbeek in Ieper, één van de zwaarst bevochten plekken van de Eerste Wereldoorlog.

Eerste beeldjes uit Sint-Truiden
In de vier jaar die hieraan voorafgingen, konden mensen in tal van mobiele ateliers eigenhandig een beeldje gaan persen en zo peter of meter worden van het project. Elk beeldje werd gebakken en voorzien van een dogtag, verwijzend naar de oorlogsslachtoffers.

Het eerste pop-upatelier werd onder impuls van schepen Pascal Vossius georganiseerd in Sint-Truiden, de geboortestad van ereburger Koen Vanmechelen. In het voorjaar van 2014 konden peters en meters eigenhandig één van de 600.000 beeldjes komen persen.

Door het karakter van de locatie kon de volledige land-artinstallatie maar tijdelijk in het provinciaal domein De Palingbeek blijven staan. Daarom krijgen geïnteresseerden nu de kans om gratis een beeldje als aandenken te bekomen. Voor de kunstenaar betekent dit dat vele huiskamers nu de thuisbasis en het museumarchief worden van het project. 

Afsluiter van geslaagd programma
De stad Sint-Truiden reserveerde ook 5.000 exemplaren om lokaal te verspreiden. Exact zoveel beeldjes werden vier jaar geleden vervaardigd in ons toenmalige pop-upatelier in de Luikerstraat Vrijdag 14 december krijgen de mensen die destijds zelf een popje maakten als eersten de kans om er eentje af te halen. De rest wordt zaterdag 15 december aan de andere Truienaren die graag zo’n collectorsitem willen bemachtigen.

De verdeling gebeurt in Museum de Mindere. Op die manier kunnen de geïnteresseerden ook nog de expo ‘Jos Tysmans’ meepikken die daar loopt. Deze tentoonstelling illustreert het leven van de gelijknamige schilder (1883-1974), die brancardier was aan het IJzerfront  en woonde op het Heilig Hartplein in Sint-Truiden

Praktisch
Vrijdag 14 december van 10u tot 17u is voorzien voor aanhaling door peters en meters. Zij krijgen een beeldje op vertoon van hun certificaat. Zaterdag 15 december van 10u tot 17u kunnen alle geïnteresseerden een beeldje komen halen. Adres afhaalpunt: Museum de Mindere (Capucienessenstraat 1, 3800 Sint-Truiden).

De beeldjes zijn gratis beschikbaar, maar auteursrechtelijk beschermd. Daarom staat de kunstenaar erop dat volgende voorwaarden worden nageleefd: de beeldjes zijn bedoeld als een persoonlijk aandenken; ze mogen onder geen enkel beding verkocht worden en mogen ook enkel als individueel aandenken gepresenteerd worden; een opstelling van meer dan 1 beeldje als monument of installatie of het integreren van de beeldjes in andere tijdelijke of permanente kunstinstallaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijk toestemming van de kunstenaar.

Meer info?

afbeelding beeldjes Koen Vanmechelen