4 fases

Het archeologisch onderzoek en de herinrichtingswerken zullen grofweg in vier fases verlopen.

Fase 1: archeologisch onderzoek op het Trudoplein en het deel van de Diesterstraat ter hoogte van het Trudoplein.

Fase 2: archeologisch onderzoek op de Groenmarkt en nutswerken in de Diesterstraat, de Meinstraat en de Plankstraat.

Fase 3: archeologisch onderzoek op de Groenmarkt (vervolg) en riolerings- en wegenwerken op het Trudoplein, in de Diesterstraat en de Meinstraat.

Fase 4: riolerings- en wegenwerken op de Groenmarkt en in de Plankstraat.

De volledige herinrichting moet klaar zijn tegen de lente van 2020, slechte weersomstandigheden en onverwachte archeologische ontdekkingen buiten beschouwing gelaten.

afbeelding vier fases