108.000 euro Vlaamse subsidies voor verweefcoaching

vrijdag 31 januari 2020

Sint-Truiden ontvangt 108.000 euro Vlaamse subsidies voor de inzet van een verweefcoach. Die zal de stad bijstaan om te komen tot een goede verstandhouding tussen bedrijven en bewoners uit de buurt.

Concreet zal de coach gedurende drie jaar de goede relatie tussen bedrijven, de buurt en de lokale overheid bewaken, bedrijven begeleiden in hun groeitraject en mee hun locatiebeslissingen sturen in functie van de buurt en het beleid.

De coach kan het lokaal bestuur en de bedrijven ook suggesties geven voor ingrepen om hinder te vermijden. Een mix van functies biedt kansen voor innovatie en circulaire economie. De ervaringen opgedaan tijdens dit traject zullen daarna gedeeld worden met andere steden en gemeenten.

De stad Sint-Truiden zal zich hierbij voornamelijk op een aantal sites focussen. Het gaat onder andere om de site van de Fabriekstraat, de stationsbuurt, Stayen, de Tiensesteenweg en Rochendaal.

Afhankelijk van het project zal de coach een preventieve dan wel een remediƫrende rol hebben, om zo de onderlinge relatie tussen inwoners, bedrijven en het lokaal bestuur te optimaliseren. De verweefcoach zal tussen alle partijen bemiddelen en samen met hen rond de tafel zitten om eventuele problemen of bekommernissen uit de weg te helpen en om nieuwe samenwerkingsverbanden te bekijken.

Meer info?

afbeelding grote markt