Overlijden

Aangifte

Bij de dienst burgerlijke stand van de afdeling burgerzaken, administratief centrum, Kazernestraat 13, tel. 011-70 14 14, e-mail: info.burgerzaken@sint-truiden.be.

Meebrengen

- Attest van de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld
- Identiteitskaart van de overledene
- Trouwboekje van de overledene of een uittreksel uit de huwelijksakte
- Trouwboekje van de ouders of een uittreksel uit de geboorteakte indien de overledene ongehuwd is
- Attest inzake wijze van begraving
- Indien de overledene geen inwoner is: de toelating tot begraven, afgegeven door de gemeente waar de begrafenis plaatsvindt

Indien een inwoner overlijdt in een andere gemeente, gebeurt de aangifte bij dat gemeentebestuur.

Orgaandonatie of crematie

Wie meer wil weten over orgaandonatie of crematie, kan terecht bij de dienst bevolking van de afdeling burgerzaken, tel. 011-70 14 14, e-mail: info.burgerzaken@sint-truiden.be.

Created by created by anaXis Nv