Onze Trouwe Vriend Terbiest

>> Toon op kaart
>> Organisatie of onderneming koppelen en beheren

Adres : Hasseltsesteenweg 103, 3800 Sint-Truiden


Ondernemersnummer : BE 0457.130.514

Rubriek(en) :
Cultuur, sport en recreatie, Sport

Activiteiten

Hondenschool Onze Trouwe Vriend
Hoe het allemaal begon...

OTV Terbiest vestigde zich aanvang de jaren 90 op het kasteeldomein Terbiest te Sint-Truiden.

Drie vrienden in de hondensport, met name Akki (Adrien) Op Den Acker, Piet Bruyninckx en Yvan Vandijck die destijds op een lap weidegrond te Vreren oefenden met hun honden, kregen gratis van de hotelschool Hasselt, afdeling Sint-Truiden een stuk grond met de oppervlakte van een voetbalveld ter beschikking om met hun honden het IWR-programma te trainen.

Ook een paviljoen van de vroegere technische school Terbiest mochten ze gebruiken als clublokaal. Er werd ook meteen de VZW OTV Terbiest opgericht (staatsblad 1996 )

Met der tijd en bij gebrek aan ervaren pakwerkers en de beroepsbezigheden van de leden van het eerste uur, zwakte de club beetje bij beetje af.

Inmiddels waren de huidige voorzitter en penningmeester van de VZW OTV Terbiest ook lid van de hondenafrichtingsclub en deze namen het roer over van Akki, Piet en Ivan tot vandaag de dag.

Het werd een komen en gaan van leden maar het bestendig blijven houden van (ervaren pakwerkers) in het IWR-programma bleef een obstakel.

Langzaam aan werd dan ook afgeweken van de competitiesport en werd overgeschakeld naar meer een recreatie- en ontspanningsprogramma voor hond en geleider en dit bleek later ook een succes te zijn.

Eind jaren 90 werd de stad Sint-Truiden voor 99 jaar eigenaar van een groot gedeelte van het kasteeldomein Terbiest. Naast onze hondenclub kregen er ook de boogschutters, pistoolschutters, KLJ, scouts, kunstenaars en de duivenliefhebbers er hun vaste stek.

Juni 2006 kwamen er hondenliefhebbers in de agilitysport bij. Wij beschikten over de nodige infrastructuur en deze groepering werd meteen opgenomen in onze club. Naast de sectie 1C werd meteen ook sectie 4C boven de doopvont gehouden na goedkeuring van de KKUSH.

Eind 2007 hebben wij bij de KKUSH sectie 1C opgezegd en sectie 4B aangevraagd en gekregen.

Producten

Onze hondenschool is toegankelijk voor alle honden vanaf 12 weken. Wij helpen u bij de opvoeding van uw hond en leggen ons toe op de disciplines gehoorzaamheid en agility.
.
Onze hondenschool is aangesloten bij de K.K.U.S.H.(Koninklijke Kynologische Unie St.-Hubertus)onder het nummer 1061

Merken

Trainingsdagen gehoorzaamheid
Dinsdag
Beginnersklas brevetgericht 19u00 - 20u00
Zondag
Beginnersklas brevetgericht 10u30 - 11u30
Dinsdag
Recreatieklas 20u00 - 21u00
Zondag
Recreatieklas 9u30 - 10u30

Trainingsdagen puppy klas
Dinsdag
puppy socialisatie 19u00 - 19u45
Zondag
puppy socialisatie 10u30 - 11u15

Trainingsdagen agility
Maandag-donderdag beginners en brevetklas
18u45-19u45
Maandag-donderdag Tussenklas 18u45 - 19u45
Maandag-donderdag Wedstrijd klas 20u00 - 21u30

Created by created by anaXis Nv